Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Królowa zapowiada ustawę antykorupcyjną

26.11.2009. Królowa Elżbieta II w dorocznej mowie tronowej zapowiedziała przyjęcie ustawy antykorupcyjnej, na mocy której osoby posługujące się nienależnymi opłatami w celu zdobycia kontraktów, niezależnie czy na terenie Wielkiej Brytanii, czy też poza jej granicami, będą podlegały karze nawet do 10 lat pozbawienia wolności.Ustawa wprowadzi nowy, szczególny rodzaj przestępstwa przekupstwa zagranicznego urzędnika państwowego w celu uzyskania lub przedłużenia kontraktu. Do odpowiedzialności będą mogły zostać pociągnięte również przedsiębiorstwa za niezapobieżenie przekupstwu dokonanemu przez jego pracownika, jeśli nie będzie to przedsiębiorstwo posiadało odpowiednich procedur mających przeciwdziałać korupcyjnemu procederowi.

Projekt ustawy został opracowany i złożony w brytyjskim parlamencie w marcu 2009 roku. W uzasadnieniu do ustawy stwierdzono, że aczkolwiek łapownictwo było od wieków zakazane, istnieje obecnie grupa definiowanych przez różne ustawy przestępstw, które wymagają skonsolidowania ich w jednym akcie prawnym.

Wielka Brytania była wielokrotnie poddawana krytyce za nieprzystawanie jej prawodawstwa do standardów międzynarodowych. W 2008 roku OECD wezwało kraj do pilnego znowelizowania obowiązującego ustawodawstwa.


Źródło: guardian.co.uk (18.11.2009)

 

do góry