Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe regulacje dla koncernów wydobywczych

Według zaproponowanych wczoraj w amerykańskim Kongresie regulacji prawnych, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. oraz inne amerykańskie koncerny naftowe i wydobywcze mają zostać zmuszone do ujawniania za co płacą rządom takich państw, jak Angola i Kongo.

Rozwiązanie to ma zmniejszyć skalę korupcji w tym sektorze. Obywatele powinni mieć dostęp do informacji na temat tego, ile rządy ich krajów otrzymują za naturalne zasoby kraju, twierdzą zwolennicy pomysłu. Zrzeszenie producentów ropy naftowej z Waszyngtonu, Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute) jest jednak przeciwny takiemu rozwiązaniu. Przedstawiciele Instytutu są zdania, że taka regulacja postawi amerykańskie przedsiębiorstwa w niekorzystnym z punktu widzenia konkurencyjności świetle.

Jednak, jak twierdzi Sarah Pray, będąca amerykańskim koordynatorem kampanii Publish What You Pay popierającej tę inicjatywę ustawodawczą, wiele zagranicznych koncernów wydobywczych i naftowych jest notowanych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. W związku z tym będą musiały dostosować się do takich samych restrykcji, jak Exxon, czy Chevron.

Proponowane uregulowanie będzie wymagało od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) ujawnienia kwot, jakie naftowe, gazowe oraz wydobywcze koncerny płacą rządom państw na całym świecie, by móc świdrować, czy wydobywać. Przyjęcie regulacji wymagać będzie ponadto ujawnienia przez Departament Zasobów Wewnętrznych USA (Spraw Wewnętrznych USA – U.S. Department of the Interior) dochodów, jakie są uzyskiwane ze sprzedaży praw do wydobycia na federalnych terytoriach.

Źródło: chron.com (23.09.2009)

do góry