Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Hiszpanii

28 maja 2009 roku GRECO opublikowało raport dotyczący kryminalizacji korupcji i finansowania partii politycznych w Hiszpanii.Raport odnoszący się do powyższych dwóch obszarów zawierał 15 rekomendacji, a ich wprowadzenie i stosowanie przez Hiszpanię będzie ewaluowane przez GRECO w pierwszej połowie 2011 roku.

Hiszpania jest członkiem GRECO od 1999 roku, ale do tej pory nie ratyfikowała Prawnokarnej Konwencji o Korupcji, jak również jej Protokołu Dodatkowego (został on jednakże podpisany 27 maja 2009 roku).

Zastrzeżenia ekspertów GRECO budził sektor publiczny, a regulacje prawne w tym zakresie są pełne luk, biorąc pod uwagę wymiar międzynarodowy. Co więcej, korupcja w sektorze prywatnym nie jest kryminalizowana w ogóle. Jest to o tyle ważne uchybienie, że powoduje znaczące straty w społeczeństwie, biorąc pod uwagę wartość zawieranych tam transakcji. Istniejące uregulowania prawne, zwłaszcza dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo korupcji i powoływania się na wpływy są, zdaniem GRECO, zbyt słabe, a sankcje mało dotkliwe.

Wprowadzając w 2007 roku nowe ustawodawstwo dotyczące finansowania partii politycznych Hiszpania próbowała sprostać stawianym wymaganiom, jednakże i na tym polu, eksperci sugerują wniesienie poprawek, w celu zapewnienia transparentności funduszy, a co za tym idzie, ułatwić dostęp społeczeństwa do informacji finansowych partii na poziomie lokalnym. Dyscyplina finansowa partii powinna zostać zaostrzona poprzez wprowadzenie wewnątrzpartyjnego audytu.

Źróło: coe.int

do góry