Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niezależność najwyższych organów kontroli

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśliła wagę niezależności najwyższych organów kontroli oraz wyraziła uznanie dla INTOSAI za promowanie przejrzystości w finansach publicznych. Pod koniec grudnia ONZ podjęła uchwałę, która ukoronowała starania Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli na rzecz wzmocnienia niezależności NOK.

Uchwała Organizacji Narodów Zjednoczonych pt.: Promowanie wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej poprzez umacnianie najwyższych organów kontroli - to krok milowy Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) w umacnianiu niezależności NOK. W wielu krajach organy kontroli nie są niezależne w takim stopniu, aby właściwie wypełniać swoją funkcję. Od wielu lat INTOSAI wspierała zrzeszone organizacje w działaniach na rzecz ich niezależności. INTOSAI wielokrotnie podkreślała wagę tego problemu i traktowała priorytetowo jego rozwiązanie. Tylko niezależne organy kontroli mogą wykonywać zadania w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny. Raporty niezależnych NOK mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania przejrzystości i uczciwości w administracji publicznej, co przekłada się na umacnianie zaufania społeczeństwa do publicznych instytucji.

Uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 2011 roku. Dokument podkreśla, że NOK mogą wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie tylko wtedy, gdy pozostają niezależne od jednostki kontrolowanej i są chronione przed wpływami zewnętrznymi. Uznaje również istotną rolę NOK w promowaniu wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej oraz wysoko ocenia dotychczasowe działania INTOSAI w tym obszarze. Ponadto ONZ zachęca państwa członkowskie do stosowania zasad określonych przez Deklarację z Limy i Deklarację z Meksyku.

Zobacz artykuł na stronie NIK

 Źródło: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/uchwala-onz-w-sprawie-niezaleznosci-najwyzszych-organow-kontroli.html

 

 

do góry