Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23 lutego - dzień bez łapówki

Ogólnopolski Dzień bez Łapówki to coroczna akcja społeczna, której ideą jest promowanie pozytywnych postaw obywatelskich oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń oraz skutków korupcji.

Korupcja przyjmuje różne formy, a na przełomie dekad definiowana była – w zależności od źródła – na dziesiątki różnych sposobów. Cechą charakterystyczną tego zjawiska pozostaje jednak zawsze wykorzystanie sprawowanej funkcji do osiągnięcia prywatnej korzyści.

Nie bez znaczenia dla zjawiska korupcji pozostają zmiany społeczne i technologiczne, których doświadczamy na co dzień. Popularna łapówka, utożsamiana dotychczas z pieniędzmi umieszczonymi w kopercie, coraz częściej przyjmuje wyszukane formy. Należy pamiętać, że pod tym pojęciem kryją się wszelkie korzyści, które mają określoną wartość ekonomiczną, ale także te niedające się wymierzyć w pieniądzu, które mają służyć zaspokojeniu innego rodzaju potrzeb.

W społeczeństwie dostrzec można przekonanie, że korupcja dotyczy tylko dużych spraw biznesowych, a wręczanie określonych podarunków jest formą wyrażenia wdzięczności. W tym kontekście warto podkreślić, że korupcja występuje na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, a wręczana korzyść zawsze wpływa na bezstronność i bezinteresowność osoby pełniącej określoną funkcję.

Jednym ze sposobów ograniczania korupcji jest podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym. Działalność edukacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego polega w szczególności na prowadzeniu szkoleń oraz publikowaniu materiałów informacyjnych. Dotychczas Centralne Biuro Antykorupcyjne wydało wiele publikacji, z których największym zainteresowaniem cieszył się „Poradnik antykorupcyjny dla urzędników”. Jego wydanie stanowi uzupełnienie szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W 2022 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło szkolenia w ponad 50 instytucjach, a wśród nich należy wymienić: administrację samorządową (m.in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, urzędy miasta), administrację rządową (m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, Urząd ds. Cudzoziemców, Główny Urząd Miar, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), uczelnie publiczne (m.in. Wojskowa Akademia Techniczna), służby (m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Obrony Terytorialnej, Agencja Mienia Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa) oraz spółki Skarbu Państwa (m.in. PKP Intercity S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Energia Polska S.A.).

Warto podkreślić, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest pierwszą służbą, która udostępniła na swojej stronie internetowej platformę e-learningową. Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma ze szkoleniami antykorupcyjnymi dla wszystkich zainteresowanych tematyką korupcji w Polsce, w szczególności dla urzędników, przedsiębiorców, ale także dla studentów i uczniów.

Na platformie dostępne są trzy odrębne moduły szkoleniowe:

1. Korupcja w administracji publicznej – zawiera informacje na temat prawnych i instytucjonalnych instrumentów walki z korupcją, przepisów antykorupcyjnych oraz metod przeciwdziałania zjawisku, zawiera również przykłady korupcji oraz wskazówki, w jaki sposób pracownicy administracji publicznej powinni zachować się w przypadku zaistnienia korupcji oraz jak mogą przyczynić się do jej ograniczenia;

2. Korupcja w biznesie – prezentuje informacje o funkcjonujących w obrocie prawnym oraz gospodarczym systemowych i instytucjonalnych rozwiązaniach antykorupcyjnych, a także o ekonomicznych skutkach występowania korupcji na styku administracji i sektora prywatnego dla społeczeństwa oraz państwa;

3. Przeciwdziałanie korupcji – prezentuje politykę antykorupcyjną państwa i problematykę whistleblowingu, przedstawia rolę organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu korupcji i badania społeczne związane z tą problematyką, dostarcza informacji na temat wpływu korupcji na gospodarkę, społeczeństwo i politykę.

Prowadzona działalność profilaktyczna Centralnego Biura Antykorupcyjnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do końca 2022 roku ukończono ponad 370 000 szkoleń e-learningowych, zaś stacjonarnie przeszkolono prawie 70 000 osób.

  • dZIEŃ BEZ ŁAPÓWKI
do góry