Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Specjalna Służba Śledcza Litwy gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej (IACC) w 2024 roku

W 2024 roku w Wilnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna (IACC).

Jest to prawdopodobnie największe i najważniejsze globalne forum antykorupcyjne, które skupia przywódców państw, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny. Na konferencji, która odbywa się co dwa lata, przedstawiciele z ponad 140 krajów  wspólnie pracują nad rozwiązaniem coraz bardziej złożonych wyzwań, jakie stawia korupcja.

W tym roku jubileuszowa 20. konferencja odbyła się w Waszyngtonie. W trakcie jej trwania ogłoszono, że gospodarzem konferencji w 2024 roku będzie Litwa. Konferencja omawia politykę antykorupcyjną, promuje tworzenie sieci, koordynację interesów i stanowisk, wymianę najlepszych praktyk, które są niezbędne do podjęcia działań na poziomie globalnym i krajowym. Konferencja podkreśla współpracę międzynarodową, dając możliwość budowania dialogu pomiędzy instytucjami i organizacjami.

Początki wielu znanych globalnych inicjatyw antykorupcyjnych, takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji czy Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, zrodziły się właśnie w dyskusjach na poprzednich konferencjach IACC.

Poprzednie konferencje:
2020 - Korea Południowa,

2018 - Dania,
2016 - Panama,
2015 - Malezja,
2012 - Brazylia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Specjalnej Służby Śledczej Litwy.

  • STT
do góry