Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Regionalna Konferencja Antykorupcyjna w Skopje

Dnia 14 grudnia 2022 roku Rząd Macedonii Północnej, we współpracy z Regionalną Inicjatywą Antykorupcyjną oraz Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), zorganizował  w Skopje,
w Macedonii Północnej, Regionalną Konferencję Antykorupcyjną. Konferencja zgromadziła członków rządu najwyższego szczebla z jurysdykcji państw członkowskich, wyższych urzędników państwowych, ekspertów technicznych ds. przeciwdziałania korupcji, praktyków i przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby zastanowić się nad postępami we wdrażaniu regionalnych zobowiązań antykorupcyjnych i omówić potencjalne przyszłe działania.

Celem konferencji było również wzmocnienie współpracy regionalnej w zakresie pokonywania wspólnych wyzwań w dziedzinie antykorupcji poprzez stworzenie synergii między jurysdykcjami Bałkanów Zachodnich w sferze priorytetów antykorupcyjnych zawartych w Regionalnym Planie Działania na rzecz Zwalczania Korupcji i Nielegalnego Finansowania oraz zobowiązań podjętych na szczycie w Londynie .

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej.

  • RAI
do góry