Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Podlaski pion PZ PK skierował akt oskarżenia za wyrządzenie spółce szkody w wysokości ponad 265 milionów złotych

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody spółce w wysokości ponad 265 milionów złotych. Wśród oskarżonych jest m.in. Grzegorz Ś. Śledztwo było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku oskarżył Grzegorza Ś. o popełnienie 30 przestępstw w tym m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 3 kodeksu karnego, niegospodarności co do mienia wielkiej wartości kwalifikowane z art. 296 § 2 i 3 kk oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk., poświadczenia nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne kwalifikowane z art. 271 § 1 kk oraz posłużenia się tymi dokumentami, jak również prania pieniędzy w wysokości ponad 96 milionów złotych kwalifikowane z art. 299 § 1, 5 i 6 kk.

Dominik P. oraz Dominik D. zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk oraz pranie pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1, 5 i 6 kk.

Czwarta z oskarżonych osób Magdalena P. usłyszała zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz użycia dokumentów poświadczających nieprawdę kwalifikowane z art. 273 kk.  

W toku postępowania prokurator ustalił, że na skutek tych działań spółka poniosła szkodę w wysokości ponad 265 milionów złotych.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

265 milionów złotych szkody

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2014 – 2019. Jej członkowie wprowadzali w błąd akcjonariuszy spółek należących do jednej grupy kapitałowej, co do opłacalności i rzeczywistego celu transakcji gospodarczych. Dokonywali przeniesienia praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomości, do spółek zagranicznych, kontrolowanych przez prezesa zarządu jednej ze spółek.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

źródło: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/podlaski-pion-pz-pk-skierowal-akt-oskarzenia-za-wyrzadzenie-spolce-szkody-w-wysokosci-ponad-265-milionow-zlotych

do góry