Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21. Doroczna Międzynarodowa Konferencja EPAC/EACN

Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Daniel Karpeta uczestniczył w 21 Dorocznej Międzynarodowej Konferencji oraz Zgromadzeniu Ogólnym EPAC/EACN. W konferencji udział wzięli przedstawiciele służb, agencji i instytucji zrzeszonych w sieci EPAC/EACN, organizacji międzynarodowych oraz agencji Unii Europejskiej.

 

W dniach 23-24 listopada 2022 r. w Kiszyniowie w Republice Mołdawii odbyła się 21. Doroczna Międzynarodowa Konferencja oraz Zgromadzenie Ogólne EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji/Europejska Sieć Antykorupcyjna). Gospodarzem spotkania było Narodowe Centrum Antykorupcyjne (NAC). Centralne Biuro Antykorupcyjne reprezentował Zastępca Szefa CBA Daniel Karpeta oraz Dyrektor Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA.

Dwudniowa konferencja zgromadziła wybitnych prelegentów w celu omówienia zagadnień związanych z prowadzeniem dochodzeń w sprawach korupcji na wysokim szczeblu, międzynarodową współpracą i wymianą informacji, odzyskiwaniem mienia pochodzącego z przestępstw, a także nowymi narzędziami zapobiegania korupcji i oceny ryzyka.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego członków EPAC/EACN zatwierdzono władze sieci oraz nowych jej członków, jak również dyskutowano o wynikach prac grup roboczych i zadaniowych sieci. Konferencję zakończyło przyjęcie tzw. ,,Deklaracji kiszyniowskiej”, w której m.in. zarekomendowano wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych metod współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji w obszarze zwalczania i zapobiegania korupcji.

Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji (EPAC) i Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) to niezależne fora praktyków, zjednoczone we wspólnym celu, jakim jest zapobieganie i zwalczanie korupcji. Podczas gdy EPAC istnieje od 2004 roku, EACN został założony w 2008 roku. EPAC składa się z organów antykorupcyjnych i policyjnych organów nadzoru z krajów członkowskich Rady Europy. EACN, bardziej formalna sieć ustanowiona decyzją Rady Europejskiej, skupia organy antykorupcyjne z państw członkowskich Unii Europejskiej. CBA zostało przyjęte do EPAC w 2007 roku. W 2013 roku było organizatorem 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN.

Zespół Prasowy CBA

  • 1-7148
  • 1-7143
do góry