Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

9 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w październiku 2003 roku. Data wybrana została na pamiątkę ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, która weszła w życie w grudniu 2005 roku.

CBA prowadzi szereg działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, współpracując z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

W tym roku Szefa CBA, Andrzej Stróżny podjął inicjatywę podpisania listów intencyjnych o współpracy, z szeregiem uczelni wyższych. Przedsięwzięcie to ma na celu to rozwijanie i wzmacnianiu  postaw etycznych oraz obywatelskich wśród przyszłych absolwentów. W związku z tym zaplanowano m.in. organizację szkoleń, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych wzorców zachowań, jak również rozwojowi zawodowemu i wzmacnianiu kompetencji studentów.

Do tej pory nawiązano współpracę z kilkunastoma uczelniami, w tym Uniwersytetem w Białymstoku, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wojskową Akademią Techniczną.

CBA rozpoczęło już zaplanowany cykl spotkań przeprowadzając seminarium szkoleniowe dla studentów V roku Wojskowej Akademii Technicznej. W planach są kolejne spotkania.

Biuro prowadzi także szkolenia antykorupcyjne, m.in. dla pracowników administracji publicznej, w których w formie stacjonarnej wzięło do tej pory udział ponad 65 tys. osób. Natomiast w formie e-learningowej ukończono już ponad 360 tys. szkoleń.

Przedstawiciele CBA w ramach swoich zadań współpracują także z instytucjami międzynarodowymi, w tym uczestniczą w spotkaniach, warsztatach, wizytach studyjnych czy konferencjach wzmacniających istniejącą współpracę oraz wymianę informacji w obszarze zwalczania i zapobiegania korupcji.

Biuro zorganizowało w tym roku także Międzynarodową Konferencję LEAF 2022, podczas której spotkali się eksperci z różnych rejonów Polski i Europy, przedstawiciele służb, środowiska naukowego i niezależni eksperci. Podczas trzech dni odbyły się 23 prelekcje, w których wzięło udział blisko 500 uczestników, w formule stacjonarnej i online. Konferencja stanowiła istotną część projektu współfinansowanego z funduszy norweskich, którego celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Polecamy platformę szkoleniową CBA.

Zespół Prasowy CBA

do góry