Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

CBA zatrzymało organizatorów piramidy finansowej. Oszukali blisko tysiąc osób na miliony złotych

Dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej zostały zatrzymane przez agentów CBA. W wyniku działania zatrzymanych, według wstępnych szacunków, blisko 1000 osób miało stracić około 250 mln zł.

  • Fot. ©volart/Photogenica
    Fot. ©volart/Photogenica

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018–2020. Czynności w tej sprawie prowadził także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którego ustalenia były wsparciem dla organów ścigania.

W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby, prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową.  Jest to pierwsza realizacja Biura w tej sprawie.

Prowadzone przez funkcjonariuszy CBA śledztwo ujawniło, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach. Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że do końca 2019 r. wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy CBA stwierdzono, że znaczna część środków finansowych została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji.

Mimo dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółek kontynuowały zbywanie udziałów i obligacji klientom, mając świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności. 

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i prowadzenia działalności gospodarczej, celem zabezpieczenia dokumentacji, przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie oraz składników majątkowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 16.07.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry