Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 1918 r., na mocy rozejmu w Compiègne, zakończyła się I wojna światowa. Tego dnia wojska niemieckie wycofały się z Polski i po 123 latach zaborów nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość.

 

Ojczyzna – łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. (…) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi,  terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. (…) Widać z tego, że w obrębie pojęcia  „ojczyzna” zawiera się jakieś głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne, pomiędzy kulturą a ziemią.    

                                                                                                                                                                                                                                            Jan Paweł II,  fragment z książki pt. Pamięć i tożsamość 

 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, twórcy m.in. Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, który w kolejnych dniach został Naczelnikiem Państwa.

„(…)

Minęły czasy naszej ciężkiej podziemnej pracy. Przetrwaliśmy je godnie i teraz wchodzimy w przyszłość świetlaną, którą wypracujemy mocą dusz naszych i pracą rąk naszych. (…)

Wiara nasza ziściła się, przyszedł dzień zwycięstwa naszych haseł! Praca, która nas czeka, przejmuje nas radością i dumą! Idziemy za rozkazem ukochanego Wodza, pewni i spokojni o naszą przyszłość.

Komendant Główny, Naczelny Dowódca Wojsk Polskich, Józef Piłsudski niech żyje!

Komenda Naczelna P. O. W.”

Fragmenty z Obwieszczenia Komendy Naczelnej P. O. W., Warszawa 10 XI 1918 r.

 

Od Bałtyku po Tatry cały kraj świętuje rocznicę odzyskania niepodległości.

Centralne Biuro Antykorupcyjne także przyłącza się do tych obchodów. Niech żyje Polska!

 

Opublikowano w dniu 11.11.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry