Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Kontrola dotacji na projekt reaktywacji samochodu „Syrenka”

W 2013 r. konsorcjum prywatnej spółki i Przemysłowego Instytutu Motoryzacji złożyło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wniosek o dofinansowanie projektu kwotą w wysokości blisko 4,5 mln zł. Pieniądze wypłacono. Projekt, polegający na reaktywacji polskiej „kultowej” marki motoryzacyjnej Syrena, planowano zakończyć w roku 2016. Konsorcjum miało zbudować pojazd od podstaw, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wdrożyć jego małoseryjną produkcję.

  • Kontrola dotacji na projekt reaktywacji samochodu „Syrenka”
    Kontrola dotacji na projekt reaktywacji samochodu „Syrenka”

20 września 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczął kontrolę w NCBiR (Instytucji Pośredniczącej) w zakresie zgodności z przepisami prawa podjęcia i realizacji decyzji o udzielenie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pilotażowego NCBiR – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Kontrola dotyczy w szczególności realizowanego w ramach tego przedsięwzięcia projektu pn. „Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego – wdrożenie pojazdu osobowego Syrenka”. 

Głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. POIG finansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w pozostałych 15% – ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Instytucją Zarządzającą w trakcie realizacji POIG było Ministerstwo Rozwoju, a rolę Instytucji Pośredniczącej w tym przypadku pełniło NCBiR. Wybór projektów musiał przebiegać w trybie konkursowym.

Kontrola CBA ma na celu ustalenie m.in., czy dofinansowanie tego przedsięwzięcia było prawidłowe. Kontrolerzy CBA zbadają także inne decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego przez NCBiR objęte zakresem kontroli. Na realizację wszystkich projektów w ramach przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej, NCBiR wydatkował ponad 435 mln zł, zawierając łącznie 41 umów o wykonanie i finansowanie poszczególnych projektów.

Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 11.10.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry