Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Harmonogram działań edukacyjno-informacyjnych UZP

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił harmonogram przewidywanych działań edukacyjno-informacyjnych, dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, spowodowanej wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych.

Jak podaje Urząd, planowane są następujące terminy konferencji regionalnych:

21 kwietnia 2016 r. – Poznań,

29 kwietnia 2016 r. – Sopot,

6 maja 2016 r. – Wrocław,

18 maja 2016 r. – Kraków,

24 maja 2016 r. – Lublin.

Przewidywana jest również organizacja konferencji w Warszawie.

W ramach podejmowanych działań poruszane będą następujące zagadnienia:

  • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy; środki naprawcze (self-cleaning),
  • zmiany w sposobie kwalifikacji wykonawców; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
  • nowe możliwości w zakresie stosowania klauzul społecznych,
  • likwidacja podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe; specjalny reżim dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
  • nowe regulacje sprzyjające MSP,
  • nowe regulacje dotyczące instytucji Centralnego Zamawiającego,
  • zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert: kryterium kosztu; ograniczenia w zakresie stosowania kryterium ceny, nowe kryterium – organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
  • partnerstwo innowacyjne – nowy tryb udzielania zamówień publicznych oraz zmiany w  obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych,
  • nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W każdej z konferencji przewidywany jest udział ok. 250-300 uczestników. Prelegentami będą pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych.

Nabór do udziału w przedsięwzięciach będzie prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego formularza udostępnianego poprzez stronę internetową Urzędu na ok. 10-14 dni przed planowaną konferencją. Zakłada się, iż z jednej instytucji w  przedsięwzięciu będą mogły uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem uzp.gov.pl.

Źródło: uzp.gov.pl

 

Opublikowano w dniu 21.04.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry