Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wicestarosta z Parczewa do odwołania

Kontrola oświadczeń majątkowych przez CBA. Wicestarosta powiatu parczewskiego naruszył ustawę antykorupcyjną. Do radnych trafił wniosek o odwołanie go z funkcji, a do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie w marcu br.  przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. ustawy antykorupcyjnej) przez wicestarostę powiatu parczewskiego. CBA kontrolowało także prawidłowość i prawdziwość składanych przez niego oświadczeń majątkowych. Kontrola obejmowała  lata 2014–2015.

Lubelscy agenci CBA ustalili, że obecny wicestarosta powiatu parczewskiego naruszał przepisy ustawy antykorupcyjnej - jednocześnie był też członkiem zarządu Spółdzielni Budowy Garaży w Parczewie. Nie zostało to również ujawnione w złożonych przez niego w latach 2014-2015 oświadczeniach majątkowych.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy antykorupcyjnej m.in. członkowie zarządu powiatu (wicestarosta) nie mogą być członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni. Wprost z ustawy wynika także, że jeżeli zakaz narusza osoba na takim stanowisku, to  rada odwołuje ją z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania.

W związku z wynikami kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało pod koniec marca br. do przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie wystąpienie pokontrolne, w którym wniosło o odwołanie wicestarosty.

CBA skierowało także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratora Okręgowego  w Lublinie.

Wydział Komunikacji Społecznej  CBA

 
 

Opublikowano w dniu 13.04.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry