Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

VI Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna - Warszawa 9-10.12.2015

Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji to temat VI Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej

  • VI Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – 9-10.12.2015
  • VI Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – 9-10.12.2015
  • VI Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – 9-10.12.2015
  • VI Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – 9-10.12.2015

W związku z przypadającym na 9 grudnia Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne zorganizowało kolejną konferencję mającą na celu upamiętnienie tego dnia, a poprzez to zwiększanie społecznej świadomości i uwrażliwianie na problem korupcji.

W tym roku, po raz pierwszy w pięcioletniej historii tego wydarzenia, konferencja odbywa się w wymiarze dwóch dni i nosi tytuł „Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji. VI Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna”. Spotkanie stanowi wspólną debatę integrującą antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji, które dostrzegają niszczycielską siłę korupcji i są zainteresowane szeroką profilaktyką oraz walką z korupcją. Wspólne obchody dają nadzieję na projektowanie i promowanie najlepszych rozwiązań, a także dostarczają okazji do omówienia licznych nurtujących tematów i wymiany doświadczeń.

Tegoroczna tematyka przedsięwzięcia wpisuje się w realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 i jest skoncentrowana wokół jego dwóch zadań, ukierunkowanych na wzmacnianie współpracy międzynarodowej w aspekcie przeciwdziałania, a także zwalczania korupcji.

Pierwszy dzień konferencji zawierał wystąpienia przedstawicieli kierownictwa polskich i zagranicznych służb oraz organizacji międzynarodowych. Doświadczenia swoich instytucji przybliżyli uczestnikom reprezentanci kolejno: Specjalnej Służby Śledczej (STT) z Litwy, Krajowego Centrum Antykorupcyjnego (CNA) z Mołdawii, Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej (RAI), Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Transparency International (TI), Krajowego Zarządu Antykorupcyjnego (DNA) z Rumunii, Federalnego Biura Antykorupcyjnego (BAK) z Austrii oraz Straży Granicznej.

W drugim dniu wydarzenia spotkanie miało charakter ekspercki i odbędzie się w dwóch panelach. Panel pierwszy obejmie prezentację doświadczeń we współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji, przez prelegentów z następujących instytucji: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU), Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Krajowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) ze Zjednoczonego Królestwa, OBWE, Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (SFO) ze Zjednoczonego Królestwa oraz Prokuratura Generalna. Z kolei drugi panel będzie zawierał prezentacje omawiające międzynarodowe doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji. Swoje wystąpienia wygłoszą przedstawiciele: Fundacji im. Stefana Batorego, Centrum Zapobiegania i Zwalczania Korupcji oraz Przestępczości Zorganizowanej (CPCCOC) z Bułgarii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także Krajowej Agencji Etyki (ANI) z Rumunii.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w październiku 2003 roku. Upamiętnia ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w grudniu 2003 roku w Meridzie w Meksyku. Inicjatywa ONZ podkreśla rolę konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji w życiu publicznym i prywatnym oraz zwiększania świadomości społecznej na ten temat.

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 11.12.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry