Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konferencja kończąca projekt „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”

W tym tygodniu odbyła się konferencja kończąca cykl wydarzeń szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej.

  • Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”
  • Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”
  • Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”
  • Zawarcie porozumienia o współpracy między służbami NAC oraz KNAB

Motywem przewodnim tego ostatniego spotkania było podsumowanie projektu, w tym 6 konferencji tematycznych oraz rezultatów stworzonej w ramach projektu antykorupcyjnej platformy e-learningowej.

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości Komisja Europejska przyznała CBA jako beneficjentowi projektu dotację na realizację działań „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Współbeneficjentem projektu jest Specjalna Służba Śledcza Republiki Litwy (STT), a partnerem projektu jest Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB) Republiki Łotwy.

W konferencji kończącej projekt udział wzięli szefowie oraz przedstawiciele służb i organów ścigania państw biorących udział w poprzednich 6 cyklach szkoleniowych projektu.

Wśród zaproszonych uczestników byli przedstawiciele: Austrii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Słowenii i Ukrainy.

Efektem projektu było zawarcie porozumienia o współpracy między mołdawską służbą antykorupcyjną - Narodowe Centrum Antykorupcyjne (NAC) oraz łotewską - Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 10.12.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry