Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Szef CBA na XXV Forum Ekonomicznym

W dniu 8 września 2015 r. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Paweł Wojtunik, uczestniczył w XXV Forum Ekonomicznym, odbywającym się w dniach 8-10 września 2015 r. w Krynicy-Zdrój, pod hasłem „Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości”.

  • Na zdjęciu: Dmytro Liapin, Jurij Lawreniuk, Marcin Święcicki, Wiktor Rudenko, Paweł Wojtunik, Ruth Ferrero-Turrión
  • Na zdjęciu: Marek Rozkrut, Kamil Wyszkowski, Paweł Wojtunik, Paweł Wojciechowski, Marcin Wiktorowicz

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wziął udział w dwóch debatach panelowych:

  • Oblicza korupcji: ukraińska wiwisekcja,
  • Szara strefa w Polsce i wybranych branżach – mechanizmy, konsekwencje i potrzebne działania.

Uczestnicy debaty poświęconej sytuacji Ukrainy starali się odpowiedzieć na pytanie m.in. o to czy w procesie eurointegracji uda się jej zmniejszyć przepaść, dzielącą ten kraj wobec państw Unii Europejskiej pod względem poziomu korupcji. Od lat przygotowywany przez organizację Transparency International Indeks Percepcji Korupcji (CPI), pozycjonuje bowiem Ukrainę w grupie najbardziej ogarniętych korupcją państw.

Debata na temat szarej strefy ukazała wagę tego zjawiska i jego wpływ na wiele obszarów funkcjonowania państwa, zarówno sferę biznesu, budżetu państwa, jak i całego społeczeństwa. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, szara strefa jest jednym z najpoważniejszych wyzwań antykorupcyjnych, przed którymi stoi Polska, jak również jedną z barier rozwoju kraju.

W programie XXV Forum Ekonomicznego uwzględniono liczne debaty, bloki programowe oraz prezentacje raportów, podzielone na 12 ścieżek tematycznych dedykowanych kluczowym sektorom gospodarki i życia społecznego, takim jak: Makroekonomia, Biznes i Zarządzanie, Energetyka, Innowacje, Ochrona Zdrowia, Nowa Gospodarka, Społeczeństwo, Państwo i Reformy.

Źródło: www.forum-ekonomiczne.pl

 

Opublikowano w dniu 9.09.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry