Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

QUIZ – URZĘDNICZE DYLEMATY

Zespół programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego opracował test sprawdzający znajomość zasad etyki urzędniczej i przepisów prawa, regulujących problem konfliktu interesów w administracji publicznej. Quiz powstał w ramach działań podejmowanych w projekcie Społeczny monitoring konfliktu interesów.

Rozwiązanie quizu pozwala na zweryfikowanie umiejętności poprawnego rozpoznawania i reagowania w sytuacji konfliktu interesów. W teście zaprezentowanych zostało 10 przykładowych sytuacji, odnoszących się do 10 obszarów tematycznych szczególnie sprzyjających powstawaniu konfliktu interesów,  które mogą prowadzić do sprzeczności między obowiązkami służbowymi a indywidualnym interesem urzędnika.

Quiz adresowany jest do pracowników administracji centralnej i samorządowej, słuchaczy i wykładowców studiów administracyjnych oraz osób planujących karierę urzędnika. 

Test ten stanowi jedno z dwóch narzędzi edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu, które mają uwrażliwić urzędników administracji publicznej na sytuacje konfliktu interesów i związane z nimi zagrożenia. Drugie narzędzie to przewodnik po przepisach i zasadach etycznych.

Społeczny monitoring konfliktu interesów to międzynarodowy projekt, prowadzony w latach 2013-2015 we współpracy z organizacjami z trzech krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Mołdawii i Ukrainy. Jego celem jest poprawa skuteczności państwa i wzmocnienie roli obywateli w ograniczaniu konfliktu interesów w administracji publicznej. Więcej informacji na temat działań realizowanych w ramach projektu dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji.

Zachęcamy do rozwiązania quizu.

Źródło: batory.org.pl

 

Opublikowano w dniu 4.08.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry