Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Internetowa ankieta TI – wyniki

Transparency International (TI) opublikowała wyniki przeprowadzonego wśród internautów badania, związanego z przyjmowaną na najbliższe 5 lat strategią działania tej organizacji.

Zgodnie ze wskazaniem osób biorących udział w badaniu, 3 główne obszary, na które TI powinna położyć największy nacisk w ciągu najbliższych 5 lat swojej działalności to polityka (56% wskazań), podstawowe usługi publiczne (47% wskazań) oraz kwestia nierówności i bogactwa (32% wskazań).

Zdaniem ankietowanych, osiąganie przyjętych założeń powinno być realizowane przede wszystkim poprzez aktywizowanie ludzi do walki z korupcją (tak wskazało 47% osób biorących udział w badaniu), monitorowanie poczynań politycznych i finansowych elit (41% wskazań) oraz rozwój międzynarodowych standardów antykorupcyjnych (również 41% wskazań).

Ankietowani oceniali także wpływ działań podejmowanych przez Transparency International w obszarze walki z korupcją na świecie. W skali 1–5 (gdzie 1 oznacza mały wpływ, a 5 duży) działania TI uzyskały średnią ocenę 3 (takiej odpowiedzi udzieliło 44% badanych).

Zdaniem internautów, by osiągnąć założone cele, organizacja powinna w szczególności: pełnić funkcję źródła wiedzy na temat korupcji (65% ankietowanych), ukazywać wpływ korupcji na ludzkie życie (59%) oraz wzmocnić sieć krajowych oddziałów i strategiczną obecność na świecie (56%).

Ankieta dostępna była na stronie internetowej TI od 22 lutego 2015 r. do 22 marca 2015 r. W tym czasie w badaniu wzięło udział 308 osób (38% kobiet i 62% mężczyzn), reprezentujących w większości region Europy i Azji Środkowej (42%). Jako przynależność zawodową ankietowani deklarowali głównie kadrę kierowniczą i specjalistyczną (56%).

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie Transparency International.

Źródło: transparency.org

Zobacz też artykuł Wypowiedz się o korupcji dla TI

 

Opublikowano w dniu 27.04.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry