Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie szefów służb

W Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie między Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Dotyczy ono wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do porównywania danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusz Łuczak, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk.

Porozumienie wejdzie w życie 20 lipca 2015 r., kiedy to moc obowiązującą otrzyma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  Zgodnie z tym rozporządzeniem właściwe organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które są odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie lub ściganie, mogą kierować wnioski o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi w systemie Eurodac w celu ochrony porządku publicznego.

Podpisane porozumienie określa natomiast zasady współpracy między służbami porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, które pełni funkcję krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac.

 

Podpisanie porozumienia/fot. M. Szałajski

Źródło: policja.pl/fot. M. Szałajski

 
Źródło: policja.pl
 
 
 
 
Opublikowano w dniu 12.03.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

do góry