Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef CBA na konferencji

Szef CBA wziął udział w konferencji organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.

Tematem konferencji była  „Polska polityka antykorupcyjna, a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji”. Objęła ona prezentację wyników analizy wdrożenia wybranych przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) do polskiego systemu prawnego i dyskusję dotyczącą ich wpływu na kierunki polityki antykorupcyjnej rządu.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Konwencja ONZ Przeciwko Korupcji jest jednym z wielu instrumentów międzynarodowych w zakresie walki z korupcją, określających globalne standardy przeciwdziałania temu problemowi. Polska od kilkunastu lat dostosowuje swój system prawny do wymogów określonych w międzynarodowych aktach prawnych. Konwencję UNCAC ratyfikowała we wrześniu 2006 r.

Utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego można uznać jako wypełnienie jednego z postanowień Konwencji, tzn. art. 36, który nakłada na państwo obowiązek utworzenia organu wyspecjalizowanego w walce z korupcją.

Więcej informacji dotyczących konferencji.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

 
 

Opublikowano w dniu 11.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

 

do góry