Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Współpraca CBA, GPW i KNF

W dniu 20 maja 2014 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Giełda Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego nawiązały długoterminową współpracę w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów problemowych służących podnoszeniu kultury compliance w spółkach notowanych na warszawskim parkiecie, z uwzględnieniem metodologii zapobiegania oraz wykrywania działań o charakterze korupcyjnym oraz działań niezgodnych z prawem rynku kapitałowego.

  • Przejdź do zakładki Współpraca CBA, GPW i KNF
    Współpraca CBA, GPW i KNF

Celem szkoleń i warsztatów ma być promocja funkcji compliance w przedsięwzięciach podmiotów gospodarczych i zapobieganie możliwości zaistnienia ryzyk w ich działalności.

Inicjatywę tę poprzedziło uczestnictwo Szefa CBA w dniu 31 marca 2014 r. w pierwszej konferencji z cyklu Budowa zaufania do rynku kapitałowego. Konferencja dotyczyła problematyki compliance, także w kontekście Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Miała ona wymiar międzynarodowy, zgromadziła wybitnych praktyków i teoretyków życia gospodarczego. Jej efektem stał się projekt rekomendacji Dobrych Praktyk w zakresie compliance.

Inne przedsięwzięcia, w które dotychczas czynnie zaangażowali się funkcjonariusze Biura to:

  1. Drugie spotkanie w ramach Roundtable compliance w dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie. Dotyczyło ono certyfikacji compliance oraz compliance w walce z korupcją.
  2. I Warsztat compliance dla spółek w dniu 18 czerwca 2014 r. W jego pierwszej części omówiono znaczenie kultury compliance w organizacji oraz elementów i zadań Systemu Zarządzania Compliance (CMS) w praktyce, przedstawione zostały podstawy audytu zarządzania ryzykiem braku zgodności, spostrzeżenia dotyczące zarządzania ryzykiem braku zgodności z perspektywy organu nadzoru, a także zaprezentowane zostały wymogi niemieckiej normy IDW AssS 980 i nowej normy Compliance ISO 19600. W drugiej części warsztatu przedstawiono opis najczęściej pojawiających się naruszeń i złych praktyk w zamówieniach publicznych, wskazano na obszary generujące ryzyka po stronie zamawiającego i dostawcy oraz konsekwencje braku funkcji compliance w polityce zakupowej, dokonano m.in. analizy statystyk dotyczących procedur zakupowych i przedstawiono wnioski dla kształtowania się CMS w obszarze zakupów. Funkcjonariusz CBA z kolei omówił rolę Biura w wykrywaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, na poszczególnych etapach ich realizacji.
  3. Konferencja Compliance II. Zamówienia publiczne w dniu 20 października 2014 r. – kolejne wydarzenie z cyklu Budowa zaufania do rynku kapitałowego. Udział wzięły osoby odpowiedzialne za compliance i zamówienia publiczne w spółkach, a także przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych, akcjonariuszy, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego oraz mediów.
  4. Konferencja Compliance III. Whistleblowing w teorii i praktyce działania spółek w dniu 11 maja 2015 r. – kolejne wydarzenie z cyklu Budowa zaufania do rynku kapitałowego. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele rynku finansowego, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych oraz osoby odpowiedzialne za compliance w spółkach.

Zobacz też komunikat o podpisaniu deklaracji przez CBA, GPW i KNF

 

Opublikowano w dniu 16.01.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry