Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Współpraca CBA – ORE

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały porozumienie o współpracy mające na celu realizację pilotażu projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka”. Współpraca obejmuje między innymi przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych i opracowanie poradnika dla nauczycieli.

  • Przejdź do zakładki Współpraca CBA – ORE
    Współpraca CBA – ORE

Projekt jest dedykowany nauczycielom i uczniom klas I-III szkoły podstawowej, a także rodzicom i środowiskom lokalnym. Przewidywany termin jego zakończenia przypada na koniec sierpnia 2015 r.

W ramach realizacji pilotażu projektu funkcjonariusze CBA uczestniczą m.in. w: przeprowadzeniu szkoleń dla koordynatorów i liderów regionalnych z zakresu tematyki antykorupcyjnej, opracowaniu poradnika dla nauczycieli oraz uruchomieniu platformy e-learningowej.

Ideą projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, kształtowanie postaw etyczno-moralnych uczniów w zakresie edukacji społecznej, etyki i tematyki antykorupcyjnej, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. 

Celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej.

W związku z realizacją projektu powołano sieć Koordynatorów regionalnych – ekspertów ds. edukacji społecznej i etycznej oraz przygotowano poradnik metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – przeznaczony dla szkół biorących udział w pilotażu projektu.

Szkołom biorącym udział w pilotażu proponowane są:

  • szkolenia dla szkolnych liderów edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez Koordynatora regionalnego projektu w terminie wrzesień – listopad 2014 r., w wymiarze 16 godzin dydaktycznych,
  • poradnik metodyczny zawierający podstawy teoretyczne i materiały metodyczne, w tym scenariusze zajęć z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej,
  • spotkanie dla rodziców z przedstawicielem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zakresu tematyki antykorupcyjnej,
  • udział w seminarium podsumowującym pilotaż projektu w dniu 12 czerwca 2015 r. w ORE w Warszawie.

Szkolni liderzy zaangażowani w pilotaż otrzymają zaświadczenia ORE o ukończeniu formy doskonalenia, a szkoły uczestniczące w pilotażu dyplom „Etyczna szkoła”.
 

Dotychczas w ramach realizacji projektu odbyły się dla koordynatorów i liderów projektu dwa spotkania szkoleniowe w Sulejówku, które miały miejsce w dniach 2-4 kwietnia 2014 r. i 7-9 maja 2014 r. oraz konferencje inaugurujące projekt w poszczególnych województwach, które miały miejsce:

- w dniu 24 września 2014 r. w Częstochowie,

- w dniu 6 października 2014 r. w Kielcach,

- w dniu 16 października 2014 r. w Toruniu,

- w dniu 23 października 2014 r. w Łodzi,

- w dniu 28 października 2014 r. w Bydgoszczy.

 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Wałbrzychu, w ramach realizacji projektu, odbyła się konferencja „Etyczny nauczyciel – etyczna szkoła”.

 

Podsumowanie pilotażu projektu odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 r. podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (patrz załącznik do strony). Szkolni liderzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, a szkoły uczestniczące w pilotażu dyplom "Etyczna szkoła". Termin zakończenia projektu przypada na koniec sierpnia 2015 r. W kolejnych latach przewidywana jest jego kontynuacja.

 

do góry