Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PZP – zmiany w kryterium ceny

Ograniczenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium i popularyzacja pozacenowych kryteriów oceny ofert, to jedne z ważniejszych zmian, jakie niesie ze sobą najnowsza zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na piątkowym posiedzeniu (29 sierpnia 2014 r.) Sejm, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat, uchwalił nowelizację Ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęte zmiany dotyczą m.in.: popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.

Nowelizacja stanowi inicjatywę poselską. Przyjęta ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta, a następnie do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wprowadzone nowelizacją zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Ustawy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poselskiego projektu ustawy (druk nr 1653), który dostępny jest do pobrania tutaj oraz na stronie Sejmu, pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1653.

Źródła: uzp.gov.pl, sejm.gov.pl

do góry