Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gang z Szanghaju

Chen Xitong był burmistrzem Pekinu w czasie protestów na Placu Tiananmen w 1989 roku i gorącym zwolennikiem użycia siły wobec demonstrantów. Jemu też przypisuje się odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego.

Kiedy zdarzyło się jednak, że popadł w niełaskę u Jiang Zemina, zarzucono mu korupcję. Kampania Zemina była przeprowadzona przy pomocy „Gangu z Szanghaju”* – w tym Zeng Qinghonga i Jia Qinglin, co niektórzy komentatorzy uważali za część walki o władzę. Presja była tak wielka, że ówczesny wiceburmistrz Pekinu, Wang Baosen, popełnił samobójstwo.

Sześćdziesięcioletni Chen był jednym z 24 członków biura politycznego, stanowiącego trzon władzy w Chinach, stąd też stał się wówczas najwyższym rangą urzędnikiem uwikłanym w aferę korupcyjną. Po wysunięciu oskarżeń natychmiast został usunięty z Komitetu Centralnego i oczywiście przestał też piastować urząd burmistrza. Zaraz po tym, jak agencja Xinhua podała informację o Chenie, jego zdjęcia, nazwisko i życiorys zostały w trybie pilnym usunięte z rządowych stron.

Oficjalny komunikat poprzedzały tygodnie spekulacji o politycznej przyszłości burmistrza i jego sekretarza Qin Yu, któremu zarzucono sprzeniewierzenie około 400 milionów dolarów z funduszu socjalnego w Szanghaju.

31 lipca 1998 roku Wyższy Sąd Ludowy w Pekinie wydał wyrok w pierwszej instancji, skazujący Chen Xitonga na 16 lat więzienia za korupcję i zaniedbanie obowiązków. Jednocześnie ogłoszono, że rzekome łapówki przepadają na rzecz skarbu państwa. Chen został przedterminowo zwolniony z więzienia w 2006 roku, oficjalnie z powodu złego stanu zdrowia.

Chen nie zaakceptował werdyktu i złożył apelację do Najwyższego Sądu Ludowego, który podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Na stronie „People Daily Online” podano: „Skazanie Chen Xitonga, wysokiego rangą urzędnika Partii i rządu, który popełnił przestępstwo gospodarcze, w całości demonstruje determinację Komitetu Centralnego Partii i dążenie do wzmocnienia sposobów działania Partii, a także dążenie do stworzenia czystego i uczciwego rządu i konsekwentnego karania zwyrodnialców za działania korupcyjne. Ukaranie Chena zgodnie z prawem pokazuje główne zasady, które charakteryzują się równością wszystkich wobec prawa. Każdy, kto prawo naruszy, bez względu, jakie on, czy ona stanowisko zajmuje, będzie poddany sankcjom prawnym”.

* Gang z Szanghaju jest nazwą nadaną nieformalnej grupie oficjeli z kręgu Komunistycznej Partii Chin, którzy wytworzyli silne powiązane z administracją w Szanghaju

Źródła: people.com.cn;nationmaster.com; atimes.com

do góry