Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji ds. Służb Specjalnych

Na godzinę 10:00 w Sejmie RP zaplanowano posiedzenie zamknięte Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w zakresie części budżetowej 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne: dochody i wydatki, wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych; części budżetowe j 83 – rezerwy celowe, w zakresie pozycji 69 – referuje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
  2. Rozpatrzenie informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku.

Źródło: sejm.gov.pl (25.06.2014)

do góry