Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał kolejne porozumienia międzynarodowe

Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał dwa memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a jednostkami partnerskimi z:

- Sint Maarten - Jednostką Analityki Finansowej Sint Maarten (Financial Intelligence Unit of Sint Maarten),

- Wielkiej Brytanii - Narodową Agencją Kryminalną Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (National Crime Agency of The United Kingdom). Podpisanie nowego memorandum z jednostką analityki finansowej z Wielkiej Brytanii wynikało z przekształcenia struktury jednostki analityki finansowej Wielkiej Brytanii (wcześniej obowiązywało porozumienie podpisane z Krajową Jednostką Wywiadu Kryminalnego Królestwa Wielkiej Brytanii w dniu 29 kwietnia 2002 r. w Warszawie).


Po podpisaniu przez zagranicznych partnerów, porozumienia weszły w życie, umożliwiając szybką i użyteczną wymianę informacji niezbędnych w sprawach zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym również wymianę spontaniczną - z inicjatywy każdej ze stron.
Porozumienie z Sint Marten jest 67 porozumieniem w dziedzinie ścisłej współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu podpisanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 

Zobacz artykuł na stronie Ministerstwa Finansów

Źródło: mf.gov.pl

do góry