Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją

Poziom korupcji w Unii Europejskiej przybrał niepokojące rozmiary. Rocznie kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro. Problem ten dotyczy nie tylko krajów, które niedawno przystąpiły do europejskiej wspólnoty, ale także państw założycielskich.

To główne tezy raportu Komisji Europejskiej na temat zwalczania korupcji w UE. Jednocześnie KE docenia Polskę za walkę z tą patologią, w szczególności Najwyższą Izbę Kontroli za skuteczność podejmowanych przez nią działań.

Komisarz ds. wewnętrznych Unii Cecilia Malmström określiła poziom korupcji jako „zapierający dech w piersiach”. Choć państwa Unii uczyniły wiele na rzecz walki z tą patologią, to nadal ich działania są niewystarczające. Tym bardziej, że korupcja kosztuje europejską gospodarkę 120 mld euro rocznie. W audycie przeprowadzonym przez Komisję Europejską, który był podstawą raportu Malmström, aż trzy czwarte respondentów jest zdania, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym. Nie dość że niszczy zaufanie do demokracji, to w dodatku powoduje transfer  środków z legalnej gospodarki.  

Komisarz Malmström wskazuje, że w poszczególnych krajach członkowskich występują różne problemy dotyczące korupcji. Niektóre państwa największy problem mają z procedurami finansowania partii, inne z kolei borykają się z korupcją w urzędach miejskich, a dla innych problemem są zaś łapówki w służbie zdrowia. Tym bardziej cieszy zaufanie Komisji Europejskiej co do skuteczności działań, jakie podejmuje Najwyższa Izba Kontroli w walce z różnymi przejawami korupcji w Polsce.   

Izba w każdej kontroli sprawdza, czy w kontrolowanym obszarze występuje ryzyko korupcji. Kontrolerzy szczególną wagę przywiązują do identyfikowania mechanizmów korupcjogennych. Jednym z efektów kontroli są zawiadomienia kierowane do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń. W 2012 roku NIK wysłała 136 takich zawiadomień, a w roku 2013 - 141. Z kolei informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przekazywane są do odpowiednich rzeczników dyscypliny finansów publicznych. W 2012 r. przesłano 182 zawiadomienia, a w roku 2013  - 139.  

W 2012 roku działania NIK w dziedzinie walki z korupcją doceniła Transparency International. TI szczególną uwagę zwróciła na przejrzystość funkcjonowania Izby i niezależność w prowadzeniu kontroli. W raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce (z 2012 r.) Izbie przyznano 88 punktów na 100 możliwych. To najwyższa ocena wśród polskich instytucji państwowych.

Źródło: www.nik.gov.pl

 

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

 

do góry