Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw „białych kołnierzyków”

Zwalczanie przestępczości gospodarczej tzw. „białych kołnierzyków” wymaga ścisłego współdziałania wszystkich właściwych służb, a także stworzenia skutecznego systemu prawnego.

Temu służy podpisane dziś porozumienie przez Bartłomieja Sienkiewicza, szefa MSW, Mateusza Szczurka, ministra finansów oraz Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego.

Celem porozumienia jest walka ze szczególnym rodzajem przestępczości, której ceną są dochody budżetu państwa. Przestępczość tzw. „białych kołnierzyków” są to oszustwa podatkowe, wyłudzenia podatku VAT, przestępczość transgraniczna, oparta o mechanizmy przepływów finansowych, przestępstwa związane z obrotem artykułami akcyzowymi, a także w obrocie paliwem, złomem czy stalą. Skala tej przestępczości powoduje konieczność znalezienia nowych form zwalczania tej przestępczości – podkreślał minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że podpisane porozumienie jest wstępem i pierwszym krokiem odpowiedzi państwa polskiego na rosnące zagrożenie przestępczością gospodarczą. „Mam nadzieję, że porozumienie skutecznie spełni swoją rolę. Porozumienie ma dla resortu spraw wewnętrznych kluczowe znaczenie, gdyż czynności operacyjno-rozpoznawcze, jakie prowadzi policja w zakresie ścigania przestępczości „białych kołnierzyków” wymagają dogłębnej wiedzy, szkolenia oraz ścisłego współdziałania zarówno z całym pionem prokuratury, jak i ze służbami podległymi ministrowi finansów” – podkreślał szef MSW.

Minister B. Sienkiewicz poinformował, że porozumienie określa współdziałanie na rzecz stworzenia takiego systemu prawnego i organizacyjnego, który będzie skutecznie ograniczał i eliminował tego rodzaju przestępczość gospodarczą. „Doświadczenia zarówno Ministerstwa Finansów, Prokuratury Generalnej i policji zebrane w jeden zespół, potrafiący przeprowadzać wspólne działania na forum rządu i parlamentu po to, aby zawęzić tego rodzaju zjawisko w Polsce, przyniosą swój efekt” – przekonywał minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Mateusz Szczurek, minister finansów dodał, że przestępczość gospodarcza to nie tylko uszczuplanie dochodów państwa, czy obniżanie należnych państwu podatków, ale także oznacza zmuszanie wszystkich uczciwych Polaków do płacenia wyższych podatków. Szef resortu finansów zwracał uwagę na fakt, że przestępczość gospodarcza powoduje także nierówne funkcjonowanie gospodarki, w tym także w obszarze wolnej konkurencji.

Andrzej Seremet, Prokurator Generalny mówił, że „przestępczość gospodarcza w ostatnich latach przybiera na sile i staje się coraz bardziej dotkliwa dla państwa i obywateli”, dlatego „wymaga odpowiednio sprawnej i skutecznej reakcji ze strony państwa”. Wyjaśnił, że sygnatariusze porozumienia dokonają przeglądu istniejącego ustawodawstwa i zweryfikują, czy wszystkie mechanizmy są adekwatne i zaproponują ewentualnie nowe rozwiązania. Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że zwalczanie przestępstw gospodarczych jest niezwykle istotne także z punktu widzenia interesów budżetowych Unii Europejskiej: „Walka z przestępczości gospodarczą, która w efekcie powoduje uszczuplenia podatkowe jest wspólnym celem państw unijnych”. Prokurator Generalny mówił także o konieczności opracowania stałego programu ustawicznego szkolenia odpowiednich służb policyjnych oraz prokuratorów, zajmujących się ściganiem przestępczości tzw. „białych kołnierzyków”.

Marzena Kowalska, zastępca prokuratora generalnego przekonywała, że niezbędne jest utworzenie Zintegrowanego Systemu Rachunków Bankowych. System ten ułatwi ściganie przestępczości gospodarczej, usprawni tok postępowania i skróci jego czas trwania. Utworzenie takiego systemu jest jedną z rekomendacji komitetu eksperckiego Rady Europy. Polska jest zobowiązana do wprowadzenia tego systemu. Działanie Zintegrowanego Systemu Rachunków Bankowych jest „konieczne, aby skutecznie ścigać przestępczość gospodarczą, ale również jej przeciwdziałać – podkreślała Marzena Kowalska.

Porozumienie między szefami resortów: spraw wewnętrznych, finansów oraz prokuratorem generalnym obejmuje współpracę w zakresie wypracowywania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Porozumienie ma doprowadzić do sytuacji, w której przestępczość gospodarcza, tzw. „białych kołnierzyków” będzie skutecznie zwalczana, przy zachowaniu właściwego balansu między swobodą prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników.

Porozumienie przewiduje w szczególności m.in.: opracowanie katalogu najistotniejszych działań oraz kierunków zmian legislacyjnych służących wzmocnieniu mechanizmów przeciwdziałania i zwalczaniu poszczególnych obszarów przestępczości gospodarczej, skuteczne ewidencjonowanie i zarządzanie zabezpieczonym mieniem pochodzącym z przestępstw, a także m.in. przygotowanie koncepcji wspólnych specjalistycznych szkoleń obejmujących poszczególne obszary przestępczości gospodarczej.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej jest jednym z priorytetów Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych na 2014 r. Zdaniem szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby skutecznie zwalczać przestępczość gospodarczą wymagana jest bardzo dokładna wiedza zarówno prawna, jak i gospodarcza. - Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest przede wszystkim szkolenie - zaznaczał minister spraw wewnętrznych jeszcze podczas konferencji z 22 stycznia 2014 r., w trakcie której przedstawiane były najważniejsze działania resortu na 2014 r.

 

Zobacz artykuł na stronie MSW

do góry