Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KE: Bułgaria i Rumunia nie radzą sobie z korupcją

Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że Bułgaria i Rumunia dotychczas nie sprostały oczekiwaniom Brukseli w kwestii walki z korupcją.

Najnowszy raport jest bardziej krytyczny dla Bułgarii. Z informacji zawartych w opublikowanym 22 stycznia tego roku opracowaniu wynika, że w stosunku do ostatniej oceny Komisji Bułgaria poczyniła „kilka kroków naprzód”, jednak określane są one jako „niewystarczające”. Szczególnie niepokojące jest nadal silne upolitycznienie tamtejszych instytucji państwowych.

W stosunku do Rumunii, przewodniczący Komisji José Manuel Barroso określił postępy poczynione przez ten kraj od czasu ostatniej oceny jako „znaczące”. Jak powiedział, wiele osób reprezentujących kluczowe instytucje wykazało rzeczywistą wolę zmian. Rumunia została pochwalona za reformy sądownictwa i walkę z korupcją.

Raport publikowany jest przez Komisję Europejską co pół roku, w ramach tzw. Mechanizmu Weryfikacji i Współpracy (Cooperation and Verification Mechanism – CVM), działającego od momentu przyjęcia obu krajów do Unii Europejskiej w 2007 roku. Ocenie podlega jakość wymiaru sprawiedliwości, postęp w walce z korupcją, a w przypadku Bułgarii także z przestępczością zorganizowaną.

W związku z negatywnymi ocenami sytuacji w obu krajach, coraz mniej realna staje się szansa na ich wstąpienie do strefy Schengen. Choć formalnie krytyka ze strony Komisji Europejskiej nie jest przesłanką uniemożliwiającą wstąpienie Rumunii i Bułgarii do strefy, to jednak może stanowić argument mający wpływ na opóźnienie tego procesu.

Źródła:

http://www.europeanvoice.com/article/imported/concerns-over-corruption-in-romania-and-bulgaria/79374.aspx

http://uk.reuters.com/article/2014/01/22/uk-eu-romania-idUKBREA0L0YF20140122

http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm#thirteen

do góry