Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Konferencja szkoleniowa

W dniach 25-29 listopada 2013 r. odbywa się druga z sześciu organizowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej. Spotkania organizowane są w ramach projektu, na realizację którego CBA otrzymało dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Tym razem główną tematyką spotkania jest szeroko pojęta legislacja antykorupcyjna.

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dotacji na realizację działań "Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych". Współbeneficjentem projektu jest Specjalna Służba Śledcza Republiki Litwy (STT), a partnerem projektu jest Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB) Republiki Łotwy.

Realizację działań zaplanowano na 36 miesięcy. Cały projekt składa się z dwóch komponentów:

  1. Przeprowadzenie cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji.
  2. Zbudowanie platformy e-learningowej (stworzenie narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji). Uruchomienie platformy planowane jest na luty 2014 r.


Tym razem motywem przewodnim spotkania jest szeroko pojęta legislacja - począwszy od tworzenia prawa poprzez jego wdrożenie i stosowanie aż do analizy konkretnych przykładów. Wszystkie organizowane przez CBA konferencje mają na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz dyskusję na temat aktualnych zagrożeń korupcyjnych. W konferencji udział biorą przedstawiciele uczelni wyższych, urzędów centralnych, prokuratorzy oraz funkcjonariusze służb do walki z korupcją z Litwy, Łotwy, Azerbejdżanu, Chorwacji, Danii, Estonii, Macedonii, Mołdawy oraz Czarnogóry. Reprezentantami Polski będą przedstawiciele CBA, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Prokuratury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Łącznie we wszystkich konferencjach zaplanowano udział blisko 200 osób.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry