Nawigacja

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju /OECD/

Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r.

W ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opracowano Konwencję o Zwalczaniu Przekupstwa Zagranicznych Funkcjonariuszy Publicznych w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych, podpisaną w Paryżu 17 grudnia 1997 r. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 23, poz. 264).

Konwencja w szczególności zobowiązuje Państwa–Strony do penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo. Konwencja powołuje Grupę Roboczą OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych, jako forum współpracy Państw–Stron, której powierzone jest monitorowanie jej postanowień.

 

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

do góry