Nawigacja

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji

Podstawowym dokumentem międzynarodowym w dziedzinie zapobiegania i zwalczania korupcji jest Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 roku.

Przez Polskę Konwencja została podpisana 10 grudnia 2003 roku, a ratyfikowana 15 września 2006 roku.

 

 

Treść aktu prawnego pochodzi z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP

do góry