Nawigacja

Rankingi korupcji

Indeks Percepcji Korupcji 2017

21 lutego 2018 roku Transparency International opublikowała najnowszą edycję przygotowywanego corocznie Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI).

W aktualnym zestawieniu Polska uplasowała się na 36. pozycji z wynikiem 60 punktów.  Oznacza to spadek notowań w stosunku do ubiegłego roku (CPI 2016 – 62 punkty i 29. pozycja). Warto przy tym podkreślić, iż w poprzednim badaniu ewaluacji poddano mniejszą liczbę krajów.

Według opinii ekspertów Transparency International, w 2017 roku w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej zaczęły rozwijać się autorytarne tendencje polityczne, utrudniające działania podejmowane w walce z korupcją oraz zagrażające wolnościom obywatelskim, zaś organizacje pozarządowe i media zmuszone były konfrontować się z licznymi wyzwaniami dotyczącymi kontroli i krytyki decyzji władz.

Wśród krajów regionu Europa i Azja Środkowa gorszy rezultat od Polski uzyskały m.in.: Litwa (38. pozycja z wynikiem 59 punktów), Łotwa (40. pozycja z wynikiem 58 punktów) oraz ex aequo Cypr, Czechy, Hiszpania (42. miejsce z wynikiem po 57 punktów).

Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, transparency.org

 

Na 100 możliwych punktów – oznaczających najlepszy rezultat, najwyżej w rankingu znalazła się Nowa Zelandia, z wynikiem 89 punktów. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Dania z wynikiem 88 punktów na miejscu drugim oraz ex aequo na trzeciej pozycji Finlandia, Norwegia i Szwajcaria, które uzyskały po 85 punktów.

Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, transparency.org

 

W gronie krajów z najgorszym wynikiem znalazły się: na ostatniej – 180. pozycji w rankingu Somalia (z wynikiem 9 punktów), na 179. miejscu Sudan Południowy (z wynikiem 12 punktów) oraz na 178. pozycji Syria (z wynikiem 14 punktów).

Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, transparency.org

 

Badanie prezentuje poziom postrzegania korupcji (a nie jej rzeczywistą skalę) w poszczególnych krajach. W najnowszym raporcie ewaluacji poddano 180 państw (w ubiegłym roku oceniano 176). Wyniki badania pokazują, że większość z poddanych ocenie krajów poczyniła niewielki postęp w walce z korupcją.

 

Zobacz rezultaty poszczególnych krajów na stronie Transparency International

 

Źródło: transparency.org

 

Opublikowano w dniu 22.02.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, transparency.org
    Źródło: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, transparency.org
do góry