Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Były szef KNF zatrzymany. Zarzuty korupcyjne

  • Były szef KNF zatrzymany. Zarzuty korupcyjne
    Były szef KNF zatrzymany. Zarzuty korupcyjne

Agenci z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali w Warszawie byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch.

Zatrzymanie w celu postawienia zarzutów było możliwe dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy CBA w ciągu ostatnich kilkunastu dni – przeszukaniom, przesłuchaniom wielu świadków, zabezpieczeniu materiału dowodowego w postaci dokumentacji, nagrań, sprzętu elektronicznego, nośników danych. 

Czynności w śledztwie prowadziła również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wykonała dla prokuratury ekspertyzę nagrania przekazanego przez Leszka Czarneckiego. Ekspertyza ABW miała kluczowe znaczenie dla oceny prawno-karnej materiału.

Zatrzymany b. szef KNF jeszcze dziś trafi do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszy zarzuty korupcyjne.

Już wcześniej funkcjonariusze CBA przeprowadzili szereg czynności w tym śledztwie celem wyjaśnienia okoliczności działania byłego już Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

– Śledztwo wszczęto decyzją Prokuratury w dniu 14 listopada 2018 r. i zostało ono powierzone do prowadzenia CBA;

– 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:35 CBA otrzymało od Prokuratury nakaz przeszukania siedziby KNF, a także miejsca zamieszkania b. Przewodniczącego KNF Marka Ch. Agenci CBA bezzwłocznie po otrzymaniu polecenia prokuratury weszli do siedzib Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie i zabezpieczyli materiały dowodowe – protokoły i nagrania posiedzeń KNF dotyczące postępowania naprawczego Getin Banku, aktualizacji tego programu naprawczego, ochrony kapitału Getin Banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Bank SA, a w szczególności nabycia udziałów w GetBack SA oraz sprzedaży obligacji GetBack SA.

– Agenci CBA zabezpieczyli wszystkie wymagane materiały dowodowe, które były objęte postanowieniem prokuratury. Dokumenty te oraz nagrania nie znajdowały się w samym gabinecie przewodniczącego, lecz w innych jednostkach organizacyjnych KNF;  

– W siedzibie KNF oraz mieszkaniu Marka Ch. zabezpieczono dokumentację, a także sprzęt elektroniczny i nośniki elektroniczne, których używał b. Przewodniczący KNF;

– Ustalono, jakie czynności Marek Ch. wykonywał rano 14 listopada 2018 r. w siedzibie KNF. Ustalenia te wskazują, że Marek Ch. przebywał w KNF w asyście pracownika Urzędu Komisji, zaś jego wizyta nie miała wpływu na efektywność realizowanych przez CBA czynności;

– W ciągu kilku dni CBA przesłuchało 11 osób, w tym mec. Grzegorza Kowalczyka, pracowników UKNF, a także pracowników podmiotów powiązanych z L. Czarneckim;

– CBA wraz z ABW przeprowadziły eksperyment w gabinecie Marka.Ch. dot. działania urządzeń „antypodsłuchowych”;

– Biuro Badań Kryminalistycznych ABW przeprowadziło ekspertyzę nagrań i nośników przekazanych przez L. Czarneckiego prokuraturze w dniu 19 listopada 2018 r. (dyktafon, długopis z kamerą, pendrive). Ekspertyza ma wykazać m.in., czy nikt nie manipulował zapisanymi na nośnikach danymi;

– CBA zabezpieczyło zapisy monitoringu w siedzibie KNF;

– Departament Postępowań Kontrolnych CBA w dniu 16.11.2018  r. wszczął analizę przedkontrolną oświadczeń majątkowych byłego już przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci CBA badają prawdziwość składanych oświadczeń. Weryfikowana jest także ich prawidłowość – sprawy formalne, związane ze składaniem tych dokumentów. Analiza zakończy się rekomendacją co do dalszych działań Biura w tym zakresie.

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 27.11.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry