Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – wystawa oraz okolicznościowy album wydany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Centralne Biuro Antykorupcyjne przygotowało wystawę oraz wydało dwutomową publikację pt. STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wystawa

Wystawa zewnętrzna, zlokalizowana na ogrodzeniu siedziby CBA od strony al. Szucha w Warszawie, składa się z dziewięciu plansz przedstawiających dni od 8 do 16 listopada 1918 r., tj. od uwolnienia Józefa Piłsudskiego z twierdzy magdeburskiej do notyfikowania państw zachodnich o powstaniu niepodległego Państwa Polskiego. Na każdej z nich umieszczono grafikę odnoszącą się do wydarzenia z konkretnego dnia oraz fragmenty prasy codziennej, będące kroniką zmagań odradzającej się Polski w warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Dwutomowa publikacja pt. STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tworzeniu publikacji przyświecała idea przedstawienia zmagań o odzyskanie niepodległości z zaakcentowaniem wkładu kilku pokoleń Polaków, którzy – dzięki kulturze, religii i tradycji, ale również  zdobywając się na czyn zbrojny – oparli się rusyfikacji i germanizacji. W publikacji w minimalnym zakresie opisano tło polityczne, przedstawiając jako bohatera Naród Polski.

Tom I KU NIEPODLEGŁEJ sięga czasów zaborów. Ukazuje on poświęcenie Polaków na frontach I wojny światowej oraz walkę o granice niepodległego Państwa, podkreślając aktywną postawę m.in. wojsk tyłowych (kancelarii wojskowych, zaplecza logistycznego itd.), a także fundamentalną rolę budowanego wówczas systemu kształcenia kadr. W tej części opisano także wojnę polsko-bolszewicką, w której obszerną część poświęcono pracy polskiego wywiadu.

Tom II ODRODZONE PAŃSTWO charakteryzuje poszczególne instytucje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Drugiej Rzeczypospolitej, w tym m.in. ministerstwa, służby, sądy, prokuraturę i więziennictwo oraz terenową administrację rządową i samorząd terytorialny. W tej części zwrócono również uwagę na, pozbawioną chaosu, architekturę budynków państwowych, która miała podkreślać powagę instytucji oraz była elementem spójnej wizji odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych.

Twarda, szyta, płócienna oprawa albumów, uszlachetnienia, niepowlekany papier oraz oszczędne wykorzystanie ozdobników nawiązują do przedwojennej sztuki introligatorskiej. Również wybór płótna nie był przypadkowy – jego kolor ma nawiązywać do koloru munduru z szaroniebieskiej gabardyny noszonego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Do publikacji dołączono Mapę ziem dawnej Polski (tom 1), Mapę majątku państwowego z 1930 r. oraz płytę CD z archiwalnymi nagraniami wypowiedzi Józefa Piłsudskiego oraz innych uczestników kluczowych dla niepodległego bytu wydarzeń (tom 2).

W publikacji wykorzystano materiały pochodzące m.in. z: Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, osobistych dokumentów Thomasa Woodrowa Wilsona udostępnionych przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych, muzeów, a także niepublikowane wcześniej zdjęcia ze zbiorów prywatnych.

 

 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
  STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Opublikowano w dniu 9.11.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

 

do góry