Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

CBA w Poznaniu zawiadamia prokuraturę

Poznańska delegatura CBA złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o możliwym popełnieniu przestępstwa przez Rektora Uniwersytetu Artystycznego. Chodzi o podpisanie umów na obsługę prawną uniwersytetu.

  • CBA w Poznaniu zawiadamia prokuraturę
    CBA w Poznaniu zawiadamia prokuraturę

Agenci CBA z Poznania złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Zawiadomienie dotyczy Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa wystąpiły w związku z zawarciem, w latach 2016–2017, umów na obsługę prawną z dwiema kancelariami adwokackimi z Poznania. Umowy były zawierane bez prawidłowego oszacowania wartości udzielanych zamówień. Nie były także opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pomimo że ich wartość przekraczała kwotę 30 tys. euro. Pominięto także Zarządzenia Rektora UAP dotyczące zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro.

W związku z zawarciem umów z kancelariami nastąpił ponad dwukrotny (w stosunku do wcześniejszego okresu, gdy uczelnia była obsługiwana przez jedną kancelarię prawną) wzrost kosztów obsługi prawnej, z kwoty blisko 9 tys. zł miesięcznie do ponad 21 tys. zł miesięcznie, ponoszonych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Należy też dodać, że obecnie, w związku z podpisaniem umowy na obsługę prawną z jednym radcą prawnym (nie przedłużono umów z dwiema poprzednimi kancelariami), koszt obsługi prawnej uległ obniżeniu do kwoty 7 400 zł brutto miesięcznie.

W związku ze wskazanymi wyżej działaniami Rektora UAP doszło do wyrządzenia szkody w majątku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w wysokości blisko 200 tys. zł.

T. Brodowski, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 28.08.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry