Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Kontrola w Warszawskim Metrze Sp. z o.o.

  • Kontrola w Warszawskim Metrze Sp. z o.o.
    Kontrola w Warszawskim Metrze Sp. z o.o.

17 maja 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął kontrolę w Warszawskim Metrze Sp. z o.o. pn. „Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.”.

Kontrolą objęta została dokumentacja dotycząca procedur udzielania wybranych zamówień publicznych w  latach 2014–2018.

W trakcie kontroli dotyczącej zgodności prowadzonego postępowania z przepisami prawo zamówień publicznych, a także zgodności z innymi wewnętrznymi przepisami normującymi realizację zamówień publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o., analizie poddana zostanie dokumentacja realizowanych zamówień publicznych.

Kontrola ma na celu uzyskanie informacji, czy w wyniku udzielenia zamówień publicznych wystąpiła szkoda  oraz czy w związku z realizacją zamówienia doszło do naruszenia prawa,  a w szczególności do popełnienia przestępstwa. Protokół kontroli określi zgodność z prawem działań organów podmiotu kontrolowanego z uwzględnianiem kryterium legalności.

Kontrola jest w toku.

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 7.08.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry