Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Jest zawiadomienie do prokuratury po kontroli w poznańskim magistracie ws. „Toru Poznań”. Ustalenia wskazują na milionowe szkody w majątku miasta

  • Jest zawiadomienie do prokuratury po kontroli w poznańskim magistracie ws. „Toru Poznań”
    Jest zawiadomienie do prokuratury po kontroli w poznańskim magistracie ws. „Toru Poznań”

Delegatura CBA w Poznaniu zakończyła kontrolę wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z rozporządzaniem przez Urząd Miasta Poznania mieniem komunalnym w postaci nieruchomości „Tor Poznań” w latach 2010–2017. Nieruchomość ta jest użytkowana przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski.

Agenci CBA ustalili, że istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia/przekroczenia uprawnień (art.231 § 2 kodeksu karnego) m.in. przez dyrektora wydziału prowadzącego sprawy gospodarowania nieruchomościami miasta Poznania oraz jego poprzednika, Zastępców Prezydenta Miasta Poznania – obecnego i byłego, którzy nadzorowali ten wydział, a także dyrektora wydziału zajmującego się finansami miasta. 

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że pomimo uzyskania na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z kwietnia 2011 r. tytułu prawnego do nieruchomości „Tor Poznań”, tj. prawa własności, miasto Poznań nie uregulowało kwestii związanych z pobieraniem opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski.

Z dokumentów zgromadzonych w kontroli wynika, że poznański ratusz, uzyskując tytuł prawny, uzyskał jednocześnie możliwość do obciążenia Automobilklubu Wielkopolskiego za wieloletnie korzystanie z „Toru”. Zaniechano tych działań, skutkiem czego było przedawnienie roszczeń w 2017 r. Wysokość potencjalnej szkody z tego tytułu wynosi nie mniej niż 7,2 mln zł.

Warto zaznaczyć, że Delegatura CBA w Poznaniu, po rozpoczęciu kontroli, pisemnie informowała Urząd Miasta Poznania o konieczności podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do przerwania biegu terminu przedawnienia tych roszczeń. Pomimo tego, urzędnicy nie podjęli zalecanych działań zabezpieczających interes miasta.

Przedmiotem umowy najmu i płatności jest teren 56 hektarów toru, a ustalenia CBA wskazują, że Automobilklub Wielkopolski posiada swobodny dostęp do całego kompleksu „Toru Poznań”, który obejmuje blisko 85 ha. Taki sam nieograniczony dostęp mają podnajemcy, którzy rozliczają się z Automobilklubem.

Jak zauważyli badający sprawę kontrolerzy CBA z Poznania, np. za jedną tygodniową imprezę zorganizowaną na terenie Toru, stowarzyszenie otrzymuje więcej, niż samo wpłaca do kasy miasta za rok najmu.

Cała kilkudziesięciohektarowa nieruchomość „Tor Poznań” została wynajęta Automobilklubowi w trybie bezprzetargowym. Wg agentów CBA Miasto Poznań nie miało do tego podstawy prawnej, ponieważ Automobilklub Wielkopolski wykorzystuje „Tor Poznań” do celów związanych z działalnością zarobkową. Ustalenia CBA wskazują także, że poznański ratusz, bezzasadnie udzielił 65% bonifikaty w czynszu w okresie od grudnia 2016 r. do czerwca 2018 r., na kwotę ponad 620 tys. zł.

Inne ustalenia z kontroli CBA wskazują, że samo Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski w deklaracjach podatkowych niezasadnie deklarowało do zwolnienia z podatku część terenu „Toru Poznań”. Stowarzyszenie powoływało się przy tym na prawo o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 10). Należności podatkowe za okres 2010–2012 uległy przedawnieniu, a w majątku miasta Poznania miała powstać szkoda w wysokości ok. 1,4 mln zł.

Protokół z kontroli został przekazany do kontrolowanego urzędu, a do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu trafiło stosowne zawiadomienie.

Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 2.08.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry