Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zapobieganie korupcji przy 100 mln euro kredytu dla Ukrainy. Umowa CBA i NABU

CBA i NABU podpisało we Lwowie umowę o zapobieganiu zagrożeniom korupcyjnym w związku z realizacją umowy między rządem Ukrainy a rządem Polski o udzielenie kredytu 100 mln euro przeznaczonego na zharmonizowanie infrastruktury przygranicznej na terenie Ukrainy.

  • Umowa CBA i NABU
    Umowa CBA i NABU
  • Umowa CBA i NABU
    Umowa CBA i NABU
  • Umowa CBA i NABU
    Umowa CBA i NABU

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Dyrektor Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy podpisali porozumienie w sprawie podejmowania współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia w trakcie realizowanych działań operacyjno-śledczych i analitycznych. 

Działania będą dotyczyć zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w związku z realizacją umowy między rządem Ukrainy a rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowa przewiduje wyasygnowanie przez Rząd RP kredytu rzędu 100 mln euro przeznaczonego na zharmonizowanie infrastruktury przygranicznej na terenie Ukrainy.

Jednostkami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację zadań polegających na współpracy analityczno-operacyjnej oraz wymianie informacji w ramach działań po stronie polskiej będzie Delegatura CBA w Rzeszowie, a po stronie ukraińskiej Terytorialne Biuro NABU we Lwowie.

Już wcześniej, w maju 2016 roku  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i Dyrektor Narodowego Antykorupcyjnego Biuro Ukrainy Artem Sytnyk podpisali memorandum o współpracy. To było pierwsze takie porozumienie NABU zawarte z inną zagraniczną służbą antykorupcyjną.

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy zostało powołane w 2014 r. i  na etapie wyboru jak najlepszego modelu służby zdecydowano,  że  to właśnie m.in. na bazie dotychczasowych  doświadczeń CBA będzie budowana ukraińska służba antykorupcyjna. 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 09.10.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry