Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Whistleblowing okiem TI

Zgłaszanie przypadków korupcji uważane jest za jeden z najbardziej skutecznych sposobów walki z tą patologią – to jeden z wniosków najnowszego raportu z cyklicznie przeprowadzanego przez Transparency International badania – Światowy Barometr Korupcji. Ludzie i korupcja: Europa i Azja Środkowa.

  • Whistleblowing okiem TI
    Whistleblowing okiem TI

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynym bardziej skutecznym sposobem walki z korupcją od informowania o jej przypadkach (18%) jest odmowa płacenia łapówek (20%). Inne ujęte w badaniu sposoby walki z korupcją były podawane jedynie przez 5% i mniej ankietowanych.

Raport pokazuje, że w praktyce przypadki korupcji lub innych nieprawidłowości zgłaszane są rzadko. Mniej niż jedna na pięć osób, które przyznały się do wręczenia łapówki w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zawiadomiła o tym fakcie właściwe organy (19%). Szczególnie niski odsetek zgłoszeń badanie wykazało dla Grecji, Litwy, Łotwy, Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi, gdzie mniej niż jedna na dziesięć osób wręczających łapówkę następnie powiadomiła o tym fakcie.

Wyniki badania pokazują, że głównym czynnikiem powstrzymującym przed informowaniem o przypadkach korupcji jest strach przed negatywnymi konsekwencjami, takimi jak utrata pracy. Takiego zdania było 30% badanych. 14% respondentów za przyczynę uznało trudność w udowodnieniu korupcji, a 12% – ponieważ ich zdaniem nic nie zostanie zrobione.

Innymi z definiowanych przez badanych przyczyn były m.in.: brak wiedzy gdzie lub jak zgłosić korupcję (8%), konieczność wskazania siebie jako wręczającego łapówkę (7%), brak czasu lub środków (4%), czy uznanie korupcji za zjawisko powszechne (4%).

Przedstawiciele Transparency International zwracają uwagę na potrzebę ochrony prawnej whistleblowerów (sygnalistów), która jest niezbędna do skutecznej walki z korupcją. Jak zaznaczają, nie jest ona jednakowa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.

Na potrzeby opublikowanego raportu przeprowadzono wywiady telefoniczne i ankiety z 60 tysiącami respondentów  pochodzących z 42 krajów Europy i Azji Środkowej.

Treść raportu (w języku angielskim) dostępna jest na stronie organizacji, pod adresem transparency.org.

Źródła: transparency.org; People and Corruption: Europe and Central Asia. Global Corruption Barometer, Transparency International, 2016.

 

Zobacz też artykuł Światowy Barometr Korupcji 2016

 

Opublikowano w dniu 19.12.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry